Konopie dla ochrony środowiska

Realizujemy cele związane z ochroną środowiska.

Uprawiaj z nami konopie włókniste !

Uprawiaj z nami konopie i redukuj swój ślad węglowy

Fundacja “Konopie dla Ziemi” powstała z myślą aby wykorzystywać konopie przemysłowe jako roślinę wspierającą środowisko naturalne i adoptującą się do zmian klimatu.

Realizujemy projekty środowiskowe oraz certyfikujemy gospodarstwa konopne pod względem pochłaniania CO2.

Prowadzimy badania naukowe, raportujemy przedsiębiorstwa pod względem śladu węglowego, w korelacji z możliwością wykorzystywania konopi oraz prowadzimy działania związane z offsetem.

Certyfikujemy gospodarstwa konopne do rolnictwa regeneratywnego i kredytów węglowych.

Rada Programowa Fundacji

Dr hab. inż. Sławomir Obidziński, prof. Politechniki Białostockiej
Kierownik Katedry Inżynierii Rolno-Spożywczej i Kształtowania Środowiska na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej

W Fundacji odpowiedzialny za część związaną z technologiami konopnymi. W swoim dorobku posiada publikacje dotyczące wykorzystania konopi w przemyśle budowlanym i energetycznym oraz posiada patenty, opracowania i szereg publikacji naukowych dotyczących zagospodarowania odpadów pochodzenia roślinnego.

Dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych

W Fundacji odpowiedzialna za część związaną z organizacją rynku. Jest autorką lub współautorką ponad stu trzydziestu oryginalnych publikacji naukowych. W 2011 roku została odznaczona przez Prezydenta RP brązowym medalem za długoletnią służbę.

Dr hab. Arkadiusz Stępień prof. Uniwersytetu Wamińsko-Mazurskiego
Profesor uczelni Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Rolnictwa i Leśnictwa; Katedra Agroekosystemów i Ogrodnictwa

W dotychczasowym dorobku naukowym, pod względem merytorycznym można wyodrębnić kilka przewodnich kierunków ściśle związanych z kluczowymi wątkami z dziedziny nauk rolniczych, dyscypliny – agronomii z zakresu proekologicznej uprawy roślin, gospodarki płodozmianowej, chemii rolnej oraz szeroko pojętego kształtowania środowiska. W Fundacji odpowiedzialny za cześć związaną z uprawą roślin, w tym dotyczącą płodozmianu, jak również z ochroną przyrody.

Blog