Konopie dla ochrony środowiska

Realizujemy cele związane z ochroną środowiska.

UPRAWIAJ Z NAMI KONOPIE !

Redukuj swój ślad węglowy, bądź eko.

  • Przekaż darowiznę wygodnie i bezpiecznie przez Internet.
  • Dokonaj wpłaty bez zakładania konta.

Uprawiaj

1 3
1 3

Fundacja “Konopie dla Ziemi” powstała z myślą aby wykorzystywać konopie przemysłowe jako roślinę wspierającą środowisko naturalne i adoptującą się do zmian klimatu.

Realizujemy projekty środowiskowe oraz certyfikujemy gospodarstwa konopne pod względem pochłaniania CO2.

Prowadzimy badania naukowe, raportujemy przedsiębiorstwa pod względem śladu węglowego, w korelacji z możliwością wykorzystywania konopi oraz prowadzimy działania związane z offsetem.

Redukuj CO2 !!!

Certyfikujemy gospodarstwa konopne do rolnictwa regeneratywnego i kredytów węglowych.

Rada Programowa Fundacji

Dr hab. inż. Sławomir Obidziński, prof. Politechniki Białostockiej
Kierownik Katedry Inżynierii Rolno-Spożywczej i Kształtowania Środowiska na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej

W Fundacji odpowiedzialny za część związaną z technologiami konopnymi. W swoim dorobku posiada publikacje dotyczące wykorzystania konopi w przemyśle budowlanym i energetycznym oraz posiada patenty, opracowania i szereg publikacji naukowych dotyczących zagospodarowania odpadów pochodzenia roślinnego.

Dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych

W Fundacji odpowiedzialna za część związaną z organizacją rynku. Jest autorką lub współautorką ponad stu trzydziestu oryginalnych publikacji naukowych. W 2011 roku została odznaczona przez Prezydenta RP brązowym medalem za długoletnią służbę.

Dr hab. Arkadiusz Stępień prof. Uniwersytetu Wamińsko-Mazurskiego
Profesor uczelni Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Rolnictwa i Leśnictwa; Katedra Agroekosystemów i Ogrodnictwa

W Fundacji odpowiedzialny za cześć związaną z uprawą roślin, w tym dotyczącą płodozmianu, jak również z ochroną przyrody. W swoich pracach związany jest z agronomią z zakresu proekologicznej uprawy, gospodarki płodozmianowej, chemii rolnej oraz szeroko pojętego kształtowania środowiska.

Dr inż. Krzysztof Sztabkowski Instytut Badawczy Leśnictwa
Laboratorium Chemii Środowiska Przyrodniczego Instytutu Badawczego Leśnictwa

W Fundacji odpowiedzialny za współpracę z Nadleśnictwami, w zakresie rekultywacji gruntów leśnych. Jest autorem kilkudziesięciu opinii dotyczących przydatności i spełnienia wymagań jakościowych nawozów oraz środków poprawiających właściwości gleb leśnych, a także zaleceń gleboznawczo-nawożeniowych szkółek, upraw i plantacji nasiennych. Prywatnie i zawodowo interesuje się ochroną gleb przed ich zubożeniem oraz rekultywacją gleb zdegradowanych.

Blog