„Konopie włókniste i ich technologie uprawy a także ich rola w adaptacji do zmian klimatu oraz w ochronie środowiska”

Wraz z Politechniką Białostocką oraz Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, zawarliśmy umowę o współpracy w zakresie projektu badawczego. Projekt obejmować będzie między innymi stworzenie prototypu bloku uprawowego do przeprowadzania przyspieszonej fotosyntezy.

W bloku uprawowym stworzone zostanie środowisko, w którym konopie będę rosły szybciej, co ma spowodować zwiększenie absorpcji CO2.

Cele projektu:

  • stworzenie prototypu bloku uprawowego do przyspieszonej fotosyntezy wraz z siatką pochłaniającą pyły zawieszone,
  • badania w doświadczeniu wazonowych, związane z  fitoremediację konopi, określające ilość pobierania metali ciężkich przez system korzeniowy i transportowania ich do rośliny,
  • badanie uprawy areoponicznej i hydroponiecznej oraz ich wpływ na środowisko z wykorzystaniem biowęgla uzyskanego z biomasy konopnej.