Program „Odnowa Zdegradowanych Gruntów”

Program Fundacji „Odnowa zdegradowanych gruntów” to program mający na celu rekultywację i przywrócenie gruntów do ich biologicznego życia. Były i są prowadzone badania naukowe na temat wykorzystania konopi do rekultywacji gruntów. Wyniki tych badań pokazują możliwości jakie dają konopie do poprawy stanu gleby. Przywracają jej wartość biologiczną, poprawia się stan próchnicy i wraca życie do środowiska.

Przeprowadzimy:

– badanie gleby na składniki pokarmowe w tym pH

– badanie gleby pod względem zawartości węgla w glebie/próchnicy

– badanie gleby na zawartość metali ciężkich

– nawożenie NPK pod konopie

– siew konopi

– monitorowanie uprawy

– zbiór konopi

– wykonanie zabiegu agrotechnicznego wprowadzającego biomasę do gleby

– w/w badania gleby w dwóch terminach: po wykonaniu zabiegu agrotechnicznego i przed kolejnym siewem

Oferujemy:

– przygotowanie całej dokumentacji zgodnej z prawem, w celu rejestracji uprawy

– uprawę konopi na zdegradowanych gruntów, podlegających rekultywacji

– przekazanie wyników badań