Odnowa Zdegradowanych Gruntów to pierwszy projekt, który będzie realizowany przez Fundację.
Cel zbiórki ma przyczynić się do powrotu zdegradowanych gruntów, do ich pełnego życia biologicznego.

Założenia do projektu:

  • zbiórka środków na realizację
  • zakup nasion do wysiewu
  • pobranie prób ziemi do badania
  • pobranie wody z pobliskich źródeł do badania
  • przeprowadzenia badania powietrza
  • przygotowane gruntu – talerzowanie i bronowanie
  • wysiew nasion z ilości około 50-60 kg na hektar
  • w okresie jesiennym wykonanie zabiegu agrotechnicznego – talerzowanie w celu wprowadzenia biomasy do warstwy ziemi
  • wiosna następnego roku – pobranie prób do badania
  • analiza składu ziemi, wody i powietrza