Podpisujemy umowę z Politechniką Białostocką na projekt badawczy!

W dniu 28 czerwca 2022 roku, Fundacja zawiązała Konsorcjum z Politechniką Białostocką i Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oraz podpisała umowę o współpracy, w celu realizacji projektu badawczego pt: “Konopie włókniste i ich technologie uprawy a także ich rola w adaptacji do zmian klimatu oraz w ochronie środowiska.”

Projekt składa się z trzech części:

– budowa bloku uprawowego do przyspieszonej fotosyntezy,

– stworzenie ośrodka badawczego w którym będę prowadzone doświadczenia uprawy areoponicznej

– badania w doświadczeniu wazonowym, w skażonym metalami ciężkimi środowisku. Badania fitoremediacji konopi.

 

Ciekawą częścią badawczą będzie budowa bloku uprawowego do przyspieszonej fotosyntezy. Taki blok będzie mógł być postawiony na terenach zurbanizowanych i przemysłowych. Blok uprawowy będzie miał za zadanie, pochłaniać duże ilości CO2, pyłu zawieszonego oraz metali ciężkich z gleby.