Program Fundacji “Odnowa zdegradowanych gruntów” to program mający na celu rekultywację i przywrócenie gruntów do ich biologicznego życia. Były i są prowadzone badania naukowe na temat wykorzystania konopi do rekultywacji gruntów. Wyniki tych badań pokazują możliwości jakie dają konopie do poprawy stanu gleby. Przywracają jej wartość biologiczną, poprawia się stan próchnicy i wraca życie do środowiska.