Powstaje Rada Naukowa Fundacji

Fundacja jest w trakcie tworzenia Rady Naukowej, która będzie wsparciem dla Fundacji.

Pierwsze osoby są już na pokładzie.

Zapraszamy do udziału w Radzie.