Projekt “Konopie włókniste i ich technologie uprawy a także ich rola w adaptacji do zmian klimatu oraz w ochronie środowiska.”

Projekt “Odnowa Zdegradowanych Gruntów”