VERRA
certified projects

Certyfikacja gospodarstw konopnych

korzyści z certyfikacji

Uprawa konopi przemysłowych pochłania ogromne ilości CO2, nawet do 20 ton z jednego hektara. Tym samym znacznie wpływa na poprawę stanu środowiska naturalnego. Korzyści korzystania z upraw konopi, przyczyniają się również do poprawy jakości gleby, gdyż konopie posiadają rozbudowany system korzeniowy oraz posiadają zdolności fitoremediacyjne.

Konopie przemysłowe można również wykorzystywać jako biowęgiel, uzyskując go, poprzez spalanie beztlenowe biomasy konopnej.

Możliwe jest uzyskanie kredytów węglowych z pochłaniania CO2, z działania związanego z rolnictwem regeneratywnym oraz ze spalania biomasy na biowęgiel.

Fundacja korzysta z międzynarodowych rozwiązań i metodologii dostępnym w organizacji Verra.org.

Organizacja Verra jest światowym liderem pomagającym w rozwiązywaniu najtrudniejszych wyzwań środowiskowych i społecznych na świecie poprzez opracowywanie i zarządzanie standardami, które pomagają sektorowi prywatnemu, krajom i społeczeństwu obywatelskiemu w osiąganiu ambitnych celów zrównoważonego rozwoju i działań klimatycznych.

Globalne standardy i ramy Verra służą jako podstawa do kierowania funduszy na działania o dużym wpływie, które rozwiązują niektóre z najbardziej palących problemów środowiskowych naszych czasów.

CERTYFIKUJ GOSPODARSTWO OTRZYMAJ KREDYTY WĘGLOWE.