Zgłoszenie Fundacji do programu Elona Muska – $100M Prize For Carbon Removal

Fundacja Konopie dla Ziemi znalazła się na mapie projektów Xprize. Projekt Fundacji zakłada opracowanie skalowalnego modelu wykorzystania konopi do usuwania CO2 poprzez rekultywację terenów zdegradowanych. Cały model będzie składał się z kilku etapów. 1. Rekultywacja terenów przemysłowych z uwzględnieniem zagadnień bio-sekwencji, humifikacji i fitoremediacji. 2. Uzyskanie biocharu metodą pirolizy fluidalnej….

czytaj dalej